Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 apr 2021
Vaccinatieperikelen in de regio en aanpassingen vaccinatiebeleid
De afgelopen periode hebben de coronavaccinaties de gemoederen onder huisartsen flink bezig gehouden en als kringbestuur zijn we blij dat jullie ons wisten te vinden met jullie vragen en opmerkingen.
21 apr 2021
Uitnodiging digitale ledenraadvergadering d.d. 19 mei 2021
We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de volgende digitale kringledenraad op 19 mei a.s. van 20.00 tot 21.30 uur (via Teams). De reacties op de digitale ledenraden tot nu toe zijn... Lees meer
21 apr 2021
Voorbeeldtekst website en het telefoonsysteem over vaccinaties
De werkdruk is momenteel hoog, mede veroorzaakt door het coronavirus en de vaccinaties. De wisselende vaccinatiestrategie en de rol van huisartsen in de COVID-vaccinatie zorgt ook voor veel... Lees meer
21 apr 2021
Van MOVE naar MOVE IT
Nu de LHV Ledenraad in maart heeft besloten om verder te gaan met project MOVE, start de volgende fase. Deze heet MOVE IT (Modernisering Vereniging Implementatie en Transitie). De... Lees meer
21 apr 2021
MENZIS Inkoopbeleid 2022 en verder
Net als alle zorgverzekeraars heeft Menzis per 1 april jl. het inkoopbeleid voor het komende contractjaar (2022) gepubliceerd.
16 mrt 2021
LHV Ledenraad geeft mandaat aan bestuur voor afspraken over vaccinatie door huisartsen
Op 9 maart is in de ledenraad stevig gesproken over de gevraagde rol van huisartsen bij de COVID vaccinaties, zoals hierboven aangegeven. Op de ledenraad was Jaap van Delden, de coördinator... Lees meer
16 mrt 2021
MOVE
Het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) is door de ledenraad goedgekeurd. Het LHV-bestuur en daarmee het LHV-Bureau heeft nu de opdracht om met het vervolgproject... Lees meer
16 mrt 2021
CAO Huisartsenzorg
Het onderhandelaarsakkoord voor de CAO Huisartsenzorg voor 2021 werd door de ledenraad unaniem onderschreven.
16 mrt 2021
Nieuwe voorzitter LHV benoemd per 1 juli 2021
De ledenraad stemde bij acclamatie in met de voordracht van Mirjam Van ’t Veld als nieuwe voorzitter van de LHV. Zij volgt daarmee Ella Kalsbeek op, die per 1 april terugtreedt. In de tussenliggende... Lees meer
03 mrt 2021
Uw mening over de inzet van huisartsen bij de volgende ronde(s) COVID-19-vaccinaties
Het landelijk bestuur van de LHV vraagt de Ledenraad om een nieuw mandaat voor nadere uitwerking van de Covid-vaccinaties. Tot op heden blijkt het vaccineren veel af te wijken van de griepvaccinatie... Lees meer
  • Vorige