Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 okt 2021
Contractering Menzis: Let op! Deadline 1 november 2021
In de laatste weken van september heeft Menzis het contractaanbod 2022 via Vecozo verstuurd. U heeft nog ruim de tijd om dit in te vullen, de officiële deadline staat op 1 november 2021. Het is... Lees meer
13 okt 2021
Beleid en bekostiging 2022
Wat staat u als huisarts in 2022 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? Binnenkort organiseert de LHV een groot aantal... Lees meer
13 okt 2021
Terugblik ledenraad LHV: prioriteiten en veranderingen 2022
Kort achter elkaar hebben we als afgevaardigden van onze kring deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van de LHV-ledenraad: een heidag en een digitale vergadering. Beide bijeenkomsten stonden vooral in het... Lees meer
15 sep 2021
Van de voorzitter.........
De coronocrisis lijkt over het hoogtepunt heen. De spreekuren worden echter weer voller. Mensen durven weer te komen en de uitgestelde zorg moet weer worden ingehaald. Di zorgt voor grote uitdagingen... Lees meer
15 sep 2021
Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring De Gelderse Rivieren op 22 september 2021
We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de volgende kringledenraad op 22 september a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden.
15 sep 2021
MOVE-IT; Hoe kunt u als LHV-lid uw stem laten horen, nu en in de nieuwe situatie
In de nieuwe manier van verenigen ligt de focus vooral op informeren en opiniëren. De formele besluitvorming in de landelijke ledenvergadering vormt het sluitstuk van het democratische proces. In... Lees meer
15 sep 2021
Bestuurders van Menzis en huisartsen(organisaties) bevestigen bereidheid tot samenwerking aan toekomstbeeld huisartsenzorg
Op 14 september 2021 is door bestuurders van Menzis, LHV-huisartsenkringen Groningen, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel en Twente en lokale en regionale samenwerkingsverbanden van huisartsen, een... Lees meer
15 jun 2021
LHV-ledenraad praat over covid-vaccinaties en de vereniging
Zoals inmiddels gebruikelijk werd allereerst de laatste informatie uitgewisseld rond de rol van de huisarts bij covid-vaccinaties.
15 jun 2021
Overleg Menzis over uitwerking contract 2022 en de toekomst
In september publiceert Menzis de inhoud van het huisartsencontract 2022.
15 jun 2021
Uitnodiging EKC-verdiepingsprogramma: Met verfrissende werkvormen actieve en resultaatgerichte bijeenkomsten
In dit programma leert u bewuste keuzes te maken voor het toepassen van werkvormen in uw toetsgroep. U ervaart dat de aanpak die u kiest het gedrag in uw groep bepaalt. U gaat als EKC-er meer op weg... Lees meer
  • Vorige