Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
23 feb 2022
Uitnodiging digitale kringledenraad d.d. 7 maart 2022
We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de volgende kringledenraad op maandag 7 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. In verband met de... Lees meer
23 feb 2022
Mentorschapsprogramma 2022, meld u nu aan als mentee
Als startende huisarts zie je naast het huisartsenwerk veel andere zaken op je afkomen. Je krijgt te maken met praktische vraagstukken die in de huisartsopleiding minder aan bod komen. Hoe zorg ik... Lees meer
23 feb 2022
Zorgen over huisvesting; spreek in bij uw gemeente
Op 31 januari publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting. Hieruit blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart van de huisvesting van hun... Lees meer
23 feb 2022
Menzis; aanpassing contract 2022
Een dezer dagen ontvangt u van Menzis via Vecozo een nieuw contractaanbod voor 2022, geldig vanaf het 2e kwartaal. Reden is de verlate aanpassing van de tarieven vanwege correcties van de indexering... Lees meer
23 feb 2022
Menzis; inkoopbeleid 2023 en verder
Ondertussen is in de afgelopen periode door het Overlegteam Huisartsen-Menzis meerdere malen overlegd met Menzis over het inkoopbeleid voor de komende jaren.
23 dec 2021
Terugkoppeling LHV-Ledenraden 30 november en 17 december door uw kringbestuur
Belangrijk onderdeel van de ledenvergadering was de discussie over de veranderingen in de verenigingsdemocratie van de LHV. Door de ledenraad werd een motie aangenomen om nog eens opnieuw te kijken... Lees meer
23 dec 2021
MOdernisering VEreniging LHV; nieuwe statuten en afdelingen | 2022 verder bouwen aan de vereniging
Vrijdagavond 17 december heeft de LHV-ledenraad de nieuwe statuten en afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Daarmee wordt 2022 een overgangsjaar waarin de LHV vereniging afscheid neemt van... Lees meer
23 dec 2021
Ondertekenen contracten zorgverzekeraars 2022
Van zorgverzekeraars uit onze regio vernemen wij, dat nog een groot aantal praktijken niet hun contract via vecozo hebben getekend, ondanks meerdere rapellen.
23 dec 2021
Verhoging indexering tarieven huisartsenzorg per 1 april 2022
De NZa heeft op 23 december een nieuwe, verbeterde, tariefbeschikking afgegeven met ingang van 1 april 2022., zie link onder dit bericht. Alle verzekeraars hebben aangegeven deze aanpassing te... Lees meer
23 dec 2021
Premieverhoging SPH
In 2022 gaan de pensioenpremies voor alle huisartsen omhoog. Voor waarnemende huisartsen die geen volledig fiscaal maximaal pensioen opbouwen, zelfs flink omhoog. Grofweg komt het er op neer dat... Lees meer
  • Vorige