Menzis: let op invullen aanpassingen in doorlopend contract 2018-2019

 
 
Huisartsen met een doorlopend Menzis contract moeten in het Vecozo portaal wel de wijzigingen vanwege met name indexering van modules bevestigen. Dit in verband met het volgen door verre verzekeraars. Daarom moet ook worden aangegeven wie uw preferente verzekeraar is.

Tekst menzis: “Heeft u de module POH-GGZ, POH-S, Praktijkmanagement en/of ouderenzorg  gecontracteerd bij Menzis, dan ontvangt u in de eerste helft van oktober een bericht van VECOZO dat Menzis een nieuw addendum voor u heeft klaargezet met uw gewijzigde tarieven. U kunt deze gewijzigde addenda accepteren in de Contracteermodule van VECOZO via https://contracteren.zp.vecozo.nl of via de link welke u in de mail van VECOZO heeft ontvangen.

Houdt u er rekening mee dat u voor 2019 ook dient aan te geven wie uw preferente zorgverzekeraar is. U kan dit gelijktijdig met het accepteren van de contracten doen in de Contracteermodule van VECOZO. Gaat u hiervoor na acceptatie van de contracten naar het tabblad  “Zorgverzekeraar volgen HA”. Uw tarieven voor 2019 en eventuele wijzigingen in 2019 zullen vervolgens automatisch gedeeld worden met de verre zorgverzekeraars