Nieuw beleid en behandeling van acuut hersenletsel bij ontstaan tussen 6-24h

 
 
Door onderstaande link te volgen, vindt u informatie over nieuw beleid en behandeling van een acuut herseninfarct die in de regio Gelderland Midden, Achterhoek, Nijmegen en Tiel van kracht is. Dit beleid geldt landelijk maar is per regio ingericht en maakt onderdeel uit van het protocol "Regionale inrichting acute beroertezorg Acute Zorgregio Oost en is in de focusgroep acute neurologie van 6 september bekrachtigd.