Uitnodiging digitale kringledenraad d.d. 7 maart 2022

 
We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de volgende kringledenraad op maandag 7 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. In verband met de voorjaarsvakantie is deze keer gekozen voor een maandag.

Hoe kunt u mee vergaderen?
Wilt u deelnemen aan deze vergadering, stuur dan een e-mail aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl. U ontvangt dan een link naar de vergadering. Uw deelname is deze periode extra belangrijk omdat de kring het voornemen heeft om te gaan fuseren met de LHV. Dit betekent dat hier de komende tijd besluiten over genomen moeten gaan worden.

Wat zijn de onderwerpen van de LHV-Ledenraad?
Onderwerpen die daar aan bod komen zijn o.a.:

  • Modernisering vereniging LHV per 2022: voornemen van de Huisartsenkring om te fuseren met de LHV
  • Rol van de huisartsen in het vaccinatieproces 2022 en daarna
  • Toestemming en elektronische gegevens uitwisseling in de spoedketen
  • Onderhandelingsresultaat CAO Huisartsenzorg

Waar kan ik de agenda en de vergaderstukken vinden?
Link naar vergaderstukken kringledenraad d.d. 7 maart 2022 (HAweb)
Link naar vergaderstukken kringledenraad d.d. 7 maart 2022 (Website) 
Link naar vergaderstukken LHV-Ledenraad 8 maart 2022