Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring De Gelderse Rivieren d.d. 18 november 2020

 
We nodigen jullie van harte uit om 18 november a.s. van 20.00-21.30 uur online (via Teams) mee te vergaderen in de digitale ledenraadvergadering. De reacties op de digitale ledenraad van 23 september waren positief. Wij hopen dat bij de volgende vergadering meer hagrovertegenwoordigers kunnen aansluiten, dat maakt ons mandaat richting LHV-Landelijk sterker. Laat van u horen!

De eerstvolgende LHV-ledenraad staat gepland op 24 november a.s. en daarvoor hebben we jullie input nodig. Onderwerpen die daar aan bod komen zijn:

Onderwerpen die vanuit het kringbestuur aan de orde komen zijn:

  • Benoeming Aard Verdaasdonk in LHV-bestuur; gevolgen voor kringbestuur
  • Jaarplan en begroting 2021
  • Vaststellen contributie 2021

We vragen u om uw vragen, opmerkingen en ideeën voorafgaand aan de vergadering via onze HAweb-groep te stellen of via de mail. De LHV-vergaderstukken treft u aan bij Vergaderstukken Kringledenraad. Reacties die uiterlijk 17 november zijn geplaatst nemen we nog mee in de vergadering. We hopen dat de discussie op deze manier overzichtelijk blijft voor iedereen.

wil u deelnemen aan deze vergadering, stuur dan een mail aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl, dan ontvangt u een link naar de vergadering. 

Link naar vergaderstukken kring- en LHV-Ledenraad