Voorbeeldtekst website en het telefoonsysteem over vaccinaties

 
De werkdruk is momenteel hoog, mede veroorzaakt door het coronavirus en de vaccinaties. De wisselende vaccinatiestrategie en de rol van huisartsen in de COVID-vaccinatie zorgt ook voor veel administratieve druk en voor hogere druk aan de telefoon. Deze druk aan de telefoon kan verzacht worden door vanuit de eigen website actief te verwijzen naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie. Daarnaast kan een extra bericht op het telefoonsysteem mogelijk ook bijdragen aan verlichting van het aantal telefoontjes. Onderstaand een voorbeeldtekst voor de website en het telefoonsysteem.

Voorbeeldtekst website: 

Informatie over coronavaccinatie
De vele wisselingen in de vaccinatiestrategie en de vragen die sommige vaccins oproepen, zorgen voor veel extra telefoontjes. Wij begrijpen dat u vragen heeft.

Voor vragen over vaccins of wanneer u aan de beurt bent, kijkt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.
U kunt ook het landelijke informatienummer 0800-1351 bellen.

Mocht u daar geen antwoord op uw vraag vinden of krijgen, kunt u de praktijk bellen.

Bel ons niet als:

  • U eerder gevaccineerd wilt worden.
  • U een ander vaccin wilt.
  • U op een reservelijst of wachtlijst gezet wilt worden.

Wij hebben niet de mogelijkheid om u hiermee te helpen. Neem wel telefonisch contact op met de praktijk als u bijwerkingen ervaart van de vaccinatie.

 Alleen samen krijgen wij corona eronder!

 Bedankt voor uw medewerking

 Voorbeeld tekst op het telefoonbandje:

 Belt u voor vragen over de coronavaccinatie, kijkt u dan eerst op www.rijksoverheid.nl bij “coronavirus-vaccinatie” of bel het algemene informatienummer 0800-1351, ik herhaal 0800-1351.