Zorgen over huisvesting; spreek in bij uw gemeente

 
Op 31 januari publiceerde de LHV de landelijke resultaten van het onderzoek naar Toekomstbestendige huisvesting. Hieruit blijkt dat 77% van de huisartsen nadelen ervaart van de huisvesting van hun praktijk. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten is nodig om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkpersoneel en zelfs het verdwijnen van huisartsenpraktijken uit de wijk.

Link naar onderzoek toekomstbestendige huisvesting

Regionale uitkomsten onderzoek
Ook in onze kring spelen de problemen rondom huisvesting, blijkt uit de regionale resultaten van het onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn:

  • De belangrijkste wens is om voldoende ruimte te hebben. Ook kosten van huisvesting en uitbreidingsmogelijkheden zijn belangrijk.
  • In Huisartsenkring De Gelderse Rivieren is een vijfde van de huisartsen ontevreden over de huisvesting, vooral vanwege kosten en gebrek aan ruimte.
  • Ruimtegebrek is het voornaamste probleem, met als gevolg dat ruim vier op de tien praktijken geen nieuwe patienten kunnen aannemen.
  • Kenmerkend voor Huisartsenkring De Gelderse Rivieren is een tekort aan ruimte om te bouwen. Verder valt op dat men zich relatief vaak zorgen maakt om de toegang tot de huisartsenzorg.

Huisartsen lopen daardoor tegen hun grenzen aan bij het aannemen van personeel, het opleiden van huisartsen en het inschrijven van nieuwe patiënten. Wij voorzien dat als wij niets doen toekomstbestendige huisartsenpraktijken dreigen te verdwijnen uit onze wijken.

Inspreken bij uw gemeente
Naast een gezamenlijke landelijke aanpak van de problematiek is het noodzakelijk dat gemeenten in Nederland het huisvestingsvraagstuk hoog op de agenda zetten. Mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ook van uw gemeente is een actieve rol nodig als het gaat om concrete oplossingen om de huisarts in de wijk te behouden.

Daarom roepen we huisartsen op om gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeente. Om op deze manier de problematiek te agenderen en op te roepen om samen te werken met de gemeente en te verkennen welke oplossingen er zijn. Zodat inwoners verzekerd blijven van een huisartsenvoorziening dichtbij in de buurt.

Hoe werkt het?
Als u contact wilt leggen is het verstandig om dit  in afstemming te doen met uw collega’s in uw gemeente en/of uw regionale huisartsenorganisatie. Dit in verband met mogelijk al bestaande contacten en het voorkomen van dubbel werk. Het werkt verder als volgt:

1) Brief naar griffie van gemeente: een verzoek om in te spreken bij de gemeente doet u door een brief te sturen naar de griffie van de gemeente. De contactgegevens en de procedure staat op iedere gemeente website. We hebben een voorbeeldbrief en een korte handleiding met tips gemaakt die u kunt gebruiken. Deze vindt u op de HAwebpagina van de kring.

2) Uw boodschap mondeling overbrengen: wanneer uw verzoek is geaccepteerd en een datum bekend is, kunt u fysiek of online (afhankelijk van de gehanteerde maatregelen) de boodschap overbrengen. Vaak krijgt u een aantal minuten de tijd. We hebben een opzet gemaakt voor een spreektekst die u kunt gebruiken en naar wens kunt personaliseren en voorzien van regionale gegevens. Ook deze vindt u op Zorg over huisvesting; spreek in bij uw gemeente - HAweb.

3) Meer informatie? wilt u meer informatie over de regionale uitkomsten van het onderzoek, neemt u dan contact op met het regiobureau (085-0480120).   

4) Houdt ons s.v.p. op de hoogte van contact met gemeente: wanneer u besluit om in te spreken bij de gemeente, wilt u ons dat dan laten weten? U kunt een e-mail sturen naar info@huisartsenkringtwente.nl  met de volgende gegevens:

- uw naam en waar u gevestigd en/of werkzaam bent als huisarts
- uw contactgegevens (e-mail en mobiel nummer) 
- bij welke gemeente u inspreekt
- de datum en het tijdstip wanneer u inspreekt