Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 mrt 2019
Subsidieregeling voor zorg aan onverzekerden is aangepast
De subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast. Personen zonder zorgverzekering hebben recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is.
21 mrt 2019
Wat vindt u eigenlijk van uw pensioenregeling?
Past de pensioenregeling van SPH nog wel bij de wensen en behoeften van de moderne huisarts? Laat ons weten wat u van uw pensioenfonds verwacht door het invullen van een online vragenlijst.
23 jan 2019
Uitnodiging themabijeenkomst Toekomst huisartsenzorg in onze regio d.d. 6 februari 2019
Deze herijking van kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject Toekomst Huisartsenzorg gepresenteerd op 21 januari jl. in Woudschoten te Zeist. Via onderstaande link kunt u het... Lees meer
23 jan 2019
Voortgang Menzis prestatiebeloning DV 2018 en contractering 2020
Een afvaardiging van kringbesturen en regionale huisartsen organisaties heeft recent weer gesproken met Menzis over de uitvoering van het lopende contract en over de beleidsvoornemens voor 2020 en... Lees meer
23 jan 2019
Gevolgen voor u van de veranderingen van de postcodesystematiek achterstandswijken
Zoals u in het artikel in de dokter heeft kunnen lezen (zie onderstaande link), is het aantal postcodes waarvoor de status achterstandsgebeid geldt, drastisch uitgebreid. Dit heeft zowel effect op de... Lees meer
23 jan 2019
Bent u EKC-er? Kom 30 januari naar de bijeenkomst
Samen met de trainers van 2KnowHow gaat u op een praktische manier met het respectvol en effectief geven van feedback aan de slag. Ook vult u uw rugzak met inspirerende werkvormen en ervaart u het... Lees meer
23 jan 2019
Wilt u als EKC-er een krachtig leerklimaat in uw toetsgroep faciliteren? Meld u dan nu aan voor dit EKC-verdiepingsprogramma
Hoe draagt u eraan bij dat in uw toetsgroep iedereen zijn ervaringen inbrengt, zich kwetsbaar opstelt en feedback vraagt en geeft? Met elkaar afspreken dat dit de bedoeling is, is belangrijk maar... Lees meer
21 jan 2019
Voor ervaren bestuurders: leergang besturen
Voor ervaren huisarts-bestuurders biedt de LHV-academie een opleidingstraject aan van drie dagen. Leiderschapskwaliteiten, strategievorming, omgaan met de achterban, juridische aspecten, financiële... Lees meer
21 dec 2018
Terugkoppeling LHV-Ledenraad 11 december 2018
De laatste ledenraad van het jaar stond vooral in het teken van de jaarplanning en begroting van de LHV voor 2019. Deze werden met algemene stemmen goedgekeurd. De contributie wordt op basis daarvan... Lees meer
21 dec 2018
Uitnodiging voor een frisse EKC-startbijeenkomst op 30 januari 2019
Samen met de trainers van 2KnowHow gaat u op een praktische manier met het respectvol en effectief geven van feedback aan de slag. Ook vult u uw rugzak met inspirerende werkvormen en ervaart u het... Lees meer