Algemene voorwaarden trainingen 2020

 
Hier vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden van de trainingen van de huisartsenkringen De Gelderse Rivieren en Gelre-IJssel.

Betaling
De betaling van de cursus verloopt via een factuur voorafgaand aan de training. Cursisten die zich onverhoopt niet hebben opgegeven maar wel aanwezig zijn bij de cursus, accorderen ter plekke de factuur.

Indien cursussen gratis worden aangeboden, wordt voor no-show € 50,-- in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

  • Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. 
  • Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50 procent van het cursusbedrag in rekening gebracht. 
  • Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus is de LHV gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Na aanmelding heeft de cursist wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan zich binnen deze termijn kosteloos afmelden voor de betreffende scholing.

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan de LHV. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Indien de plaatsvervanger geen LHV-lid is, dient de prijs die geldt voor niet-LHV leden te worden betaald.

Indien de cursusleider verhinderd is door ziekte of privéomstandigheden en niet adequaat kan worden vervangen, heeft de LHV het recht de cursus te annuleren en wordt in overleg een alternatieve datum gevonden of de betaling teruggestort.

Indien 2 weken voor de aanvang van de cursus het aantal inschrijvingen minder is dan 8 heeft de LHV ook het recht de cursus te annuleren.

Indien de cursist recht heeft op terugbetaling zal de LHV het cursusgeld binnen 3 weken terugstorten.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt.

Copyright
Het cursusmateriaal is eigendom van de LHV en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accreditatie
Na afloop van de cursus worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts in GAIA. Men dient hiertoe de presentielijst te tekenen.

Indien de cursus ook toegankelijk is voor niet-huisartsen, ontvangen zij accreditatiepunten of indien wenselijk een certificaat van deelname.

Vertrouwelijk
Alle informatie die tijdens de cursus wordt uitgewisseld, wordt door de LHV vertrouwelijk behandeld.