Dossiers

 
Voorbereiding op flitsrampen en grieppandemie

Voorbereiding op flitsrampen en grieppandemie

In dit dossier vindt u informatie over de voorbereiding op flitsrampen en grieppandemie.
Kwaliteit

Kwaliteit

In dit dossier treft u informatie van de Kwaliteitscommissie Oost-Nederland zoals: * Uitnodiging voor een frisse EKC-startbijeenkomst op 30 januari 2019 * EKC-verdiepingsprogramma 2019-2020

GHOR/ROAZ

In dit dossier treft u informatie aan over de GHOR en het ROAZ in de regio van Huisartsenkring De Gelderse Rivieren.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hier vindt u een voorbeeld van hoe de ouderenzorg in een kleinschalige vorm is geregeld en informatie over de module "Voorbereiding op de zorg voor kwetsbare ouderen".
Zorggroepen

Zorggroepen

Het LHV-bureau O-NL organiseert twee maal per jaar een overleg tussen de verschillende zorggroepen uit de Huisartsenkring De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel, Twente en Groningen.
Verzekeraars

Verzekeraars

Hier kunt u informatie vinden het contract met de zorgverzekeraars die in deze kring actief zijn.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
Eerstelijns Verblijf

Eerstelijns Verblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten.
POH-GGZ

POH-GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de generalistische basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ). Wat betekent deze verandering voor uw verwijzing van een patiënt naar de GGZ?
Elekronische uitwisseling patiëntgegevens

Elekronische uitwisseling patiëntgegevens

In dit dossier vindt u de laatste stand van zaken over het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens.