Prikbord

 
De kring De Gelderse Rivieren ontvangt regelmatig interessante informatie voor, door en over de huisartsenzorg in de regio. Hier verzamelen we deze informatie.

Heeft u zelf interessante informatie voor deze pagina? Stuur dan een e-mail naar huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl 

In de bijlage vindt u informatie over nieuw beleid en behandeling van een acuut herseninfarct die in onze regio van kracht is. Dit beleid geldt landelijk maar is per regio ingericht en maakt onderdeel uit van het protocol; Regionale inrichting acute beroertezorg Acute Zorgregio Oost en is in de focusgroep acute neurologie van 6 september bekrachtigd.

Link naar informatie over nieuw beleid en behandeling van een acuut herseninfarct

Vrijdag 12 april 2019, ReeHorst, Ede

Symposium
Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker!

Editie 2019

Wij nodigen u allen van harte uit om als huisarts en POH-GGZ samen naar deze leerzame dag te komen. In deze editie staat het verhaal van de patiënt centraal.

Daarbij komen thema’s als klacht en context gericht werken, normaliseren, accepteren en waardevol leven aan bod. Laat u inspireren door ervaringsdeskundigen, vakbekwame workshop-leiders en onze keynote speakers zoals prof.dr. Ernst Bohlmeijer.

Met workshops over:
• autisme
• zorgwekkende zorgmijders
• licht verstandelijke beperking
• ongewenste kinderloosheid
• het KOP-model
• juridische aspecten voor huisarts en POH-GGZ
• over samenwerking tussen huisarts en POH-GGZ

En verdiepende masterclasses:
• verslaving en CGT
• KOPP-kinderen
• de lastige patiënt en overdracht-tegenoverdracht
• persoonlijke ontwikkeling en ACT
• EPA en de zorgketen
• communicatie en Transactionele Analyse
• ernstige somatiek en psychische klachten

Voor alle informatie en inschrijven: www.psyhag.nl

 


De Cammino voor artsen
Bezinning in Umbrië, 1 - 7 oktober 2018
Geaccrediteerd programma voor 24 punten.
De accreditatie geldt zowel voor huisartsen als voor specialisten ouderengeneeskunde.

'Gun jezelf deze wandeltocht om je fysiek en mentaal op te laden en je koers te bepalen.
De impact ervan zal nog lang doorwerken' - een deelnemend huisarts in 2017-

De aandacht die onze buitenwereld vraagt gaat nogal eens ten koste van de aandacht voor onszelf. Daardoor verwatert onze focus en verliezen we koers. De hulpverlenersrol van artsen vraagt om dienstbaarheid aan patiënten en ook privé wordt er veel van ons gevraagd. Bovendien hebben we zelf de nodige ambities en wensen. Juist daarom is reflectie broodnodig op waar je nu staat in werk en leven en hoe je je vak wilt uitoefenen en wilt samenwerken. Net als werken aan een optimale werk-privé balans en goed voor jezelf zorgen. De Cammino biedt hiervoor de ruimte.

Wandeltocht met reflectie, inspiratie en dialoog
Deze Cammino - letterlijk de weg - is een wandeltocht in Umbrië van zes dagen speciaal voor artsen uit verschillende disciplines. De beproefde kracht van deze week is een combinatie van wandelen in de ongerepte natuur, mindfulness oefeningen, reflectie-oefeningen, inspiratie, interdisciplinair leren en dialoog. De kwaliteit van het verblijf, de gastronomie en de ontmoetingen onderweg dragen bij aan de impact van het programma. Je laadt jezelf fysiek en mentaal op met nieuwe energie en inspiratie om daarna weer oog in de orkaan te kunnen zijn. De wandelingen zijn geschikt voor iedereen met een gemiddelde conditie en het vermogen enkele uren per dag te wandelen.

Begeleiding
De begeleiding wordt verzorgd door Lidwien Bernsen en Yvonne Nieuwenhuijs. Lidwien Bernsen is huisarts, hoofd van de huisartsenopleiding bij het Radboudumc  en NHG supervisor en begeleider van intervisiegroepen. Yvonne Nieuwenhuijs is praktisch filosoof, (mindfulness)trainer en oprichter van Giotto Cultuurprojecten. Sinds 12 jaar begeleidt zij trainingen leiderschap in Umbrië en Nederland.

De investering voor de cursus
De investering voor deelname bedraagt: € 1.960 per persoon, waarvan voor de 6-daagse cursus
€ 1.070 en voor het volledig verzorgd verblijf en de reis ter plaatse € 890. De prijs is exclusief: retourvlucht Rome, boeking en calamiteitenfonds € 25, eventuele eenpersoonskamertoeslag € 185, reis- en annuleringsverzekering. Allen te boeken via Giotto Cultuurprojecten. 

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Yvonne Nieuwenhuijs of Lidwien Bernsen via info@giottocp.com. U kunt zich ook aanmelden met behulp van het inschrijfformulier in de agenda op www.giottocp.com.

Nieuwe website www.mannenmetborstkanker.nl
Op 7 oktober jl. is de nieuwe website: www.mannenmetborstkanker.nl met informatie voor patienten, naasten, medische professionals en onderzoekers officieel gelanceerd tijdens het borstkankersymposium in Putten.

Link naar persbericht

Kinderen met complex ASS kunnen snel in behandeling bij dr. Leo Kannerhuis –geen wachtlijsten!
In tegenstelling tot diverse mediaberichten over wachtlijsten in de specialistische ggz, heeft het dr. Leo Kannerhuis op dit moment geen wachtlijst. Kinderen met complex ASS uit alle regio’s van Nederland kunnen bij ons dus snel aan de slag. Op dit moment hebben wij plaats voor kinderen tot met 12 jaar in onze deeltijdgroep en in de kliniek van ons Behandelcentrum Kinderen. In ons Behandelcentrum Kinderen hebben we alle behandelingen voor kinderen onder een dak!

Voor welke kinderen geschikt?

  •  Kinderen met de diagnose autisme, vaak in combinatie met andere psychiatrische en/of gedragsproblematiek, die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en waarbij eerdere behandeling geen baat heeft gehad.
  • Kinderen uit gezinnen met meerdere gezinsleden met diagnose ASS of andere systeemproblemen;
  • Kinderen waarvan de verwachting is dat zij een behandeling nodig hebben die langer dan 4 maanden duurt.

Het dr. Leo Kannerhuis is hét landelijk expertise- en behandelcentrum dat kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun naasten helpt door gespecialiseerde behandeling, onderzoek & innovatie. Ons doel is dat zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Het dr. Leo Kannerhuis heeft het TOP-GGZ-keurmerk.

Wij behandelen een kind altijd in de context van het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. Samen bekijken we welke behandeling het meest passend is. De behandeling bestaat uit modulair opgebouwde, transmurale behandelpaden. Vertrekpunt is: ambulant waar het kan en klinisch waar het moet. Pivotal Respons Treatment (PRT) is de centrale behandelmethodiek binnen het centrum. We werken intensief samen met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg. Een behandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Meer informatie over de deeltijdgroep kunt u krijgen bij mevr. S. Peters (Sylvia), gz-psycholoog, via s.peters@leokannerhuis.nl of via tel. 026-3523601. Voor de klinische groep kunt u contact opnemen met mevr. J. van Lent (Judith), gedragswetenschapper, j.vanlent@leokannerhuis.nl of via 026-3523601. Meer informatie over de aanmeldprocedure en actuele wachttijden vindt u op de website www.leokannerhuis.nlU kunt het Aanmeldbureau ook bereiken via aanmeldbureau@leokannerhuis.nl of via tel. 026 33 97 436.  

Transmuraal Farmacotherapeutisch gesprek over Antistollingsmedicatie
Prevents organiseert een gesprek tussen huisartsen, cardiologen, internisten en apothekers over het gebruik van antistollingsmedicatie op 16 januari in Nijmegen.

Link naar meer informatie

Burnout onder Medici, KNMG district Flevoland/Zwolle organiseert avondsymposium
Ongeveer 1 op de 8 medisch specialisten in Nederland heeft last van burn-out klachten en loopt een verhoogd risico op het krijgen van een burn-out. Bij artsen in opleiding tot specialist ligt dat aantal zelfs nog hoger en geen enkel ander beroep in Nederland laat zulke cijfers zien.

Hoe komt dit? Waarom overkomt het juist artsen? Onregelmatige werktijden? Emotionele belasting? Hoge werkdruk? En wat betekent dit voor het persoonlijk functioneren en dus ook voor de patiëntveiligheid? Is een burn-out überhaupt te voorkomen? En als het me overkomt, hoe kom ik er dan weer vanaf? Kan ik het erover hebben met collegae?

Op dinsdagavond 12-09-2017 organiseert het KNMG district Flevoland/Zwolle een interactief avondsymposium  “Burnout onder Medici”. Diverse sprekers zullen op deze avond komen vertellen over hun expertise en trachten de eerder genoemde vragen en uiteraard uw vragen te beantwoorden.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze avond om zo het taboe rondom dit thema te bespreken.

Meer informatie en inschrijven

NHG organiseert Leergang de kwetsbare oudere, een bijzondere combi-leergang voor huisartsen en praktijk

Omdat de zorg voor deze specifieke doelgroep een aantal bijzondere karakteristieken kent, heeft de NHG deze nieuwe leergang ontwikkeld. Deze is bedoeld voor koppels huisartsen en POH's/praktijkverpleegkundigen. Afzonderlijk inschrijven kan ook.

Link naar meer informatie over opzet, inhoud en kosten

Congres Hot Topics Urgent Care
Bij welke verdenking op een fractuur moet ik in mijn dienst direct een foto maken?
Hoe onderscheid ik duizeligheid van een herseninfarct in het achterste stroomgebied?
Bij welke acute oogklachten bel ik de oogarts wakker?
Wat zijn eigenlijk de nieuwste inzichten in zuurstof therapie?
Welke medicatie kan ik ook intranasaal geven?
Hoe krijg ik minder stress van patiënten met hartkloppingen?


Wil je graag antwoord op deze en nog veel meer andere vragen rondom de patiënt met acute klachten, schrijf je dan nu in!

Hot Topics Urgent Care biedt de nieuwste medisch-inhoudelijke inzichten in de huisartsen spoedzorg, direct toepasbaar in de praktijk. Het congres vindt plaats in Burgers' Zoo in Arnhem en wordt gegeven door Simon Curtis en Gail Allsopp, twee expert docenten uit de UK. Zij spreken goed verstaanbaar Engels.

Ben jij een aios, huisartsopleider, (waarnemend) huisarts die helemaal up-to-date wil blijven? Dan is Hot Topics perfect voor jou!

Meer informatie

Aanmelden voor de LymeProspect-studie kan nog steeds

Zoals u mogelijk bekend is, voeren het AMC, het Radboudumc en het RIVM sinds 2 jaar de LymeProspect-studie uit. Met deze studie hopen wij meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de ziekte van Lyme. Patiënten die op dit moment een erythema migrans of andere vorm van de ziekte van Lyme hebben, kunnen zich aanmelden via de website www.tekenradar.nl. Huisartsen kunnen aan LymeProspect bijdragen door hun patiënten op de hoogte te brengen van deze website. Wij zorgen vervolgens voor alle logistieke aspecten van de inclusie. Bij aanvang is LymeProspect uitgebreid bij huisartsen onder de aandacht gebracht via onder andere Huisarts en Wetenschap, het NHG en via nascholingen. Mogelijk hangt de LymeProspect-poster ook in praktijken van uw leden. Wij merken echter nu na 2 jaar dat de aanmeldingen teruglopen en zouden de studie graag op verschillende manieren nogmaals onder de aandacht willen brengen. Een belangrijk nieuw aspect is dat vanaf de zomer van 2017 (half juli) ook kinderen mee mogen doen.

 

Cursus "Ethiek in de Huisartspraktijk"

Sinds 1998 organiseert de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van het Radboudumc jaarlijks in het najaar de cursus ‘Ethiek in de Huisartspraktijk’. De deelnemers aan de cursus zijn altijd erg enthousiast en tevreden over de cursus en geven aan dat deze een verrijking van het huisartsenvak biedt.  In zes avonden verkennen we de ethische en morele vragen rond continuïteit van zorg, persoonlijke zorg, rechtvaardige zorg, multiculturele zorg en palliatieve zorg. U zult zien dat ethische vragen gewone, begrijpelijke vragen zijn die ieder mens zich stelt. De cursus biedt handreikingen hoe met deze vragen om te gaan en er is ruimschoots gelegenheid eigen ervaringen en dilemma's in te brengen. Zoals u kunt zien is de cursus ontworpen voor huisartsen: hoe kan de huisarts omgaan met zijn of haar veranderende rol, met tijdsdruk en aandacht voor de patiënt? Hoe verhoudt de marktwerking in de zorg zich tot het ideaal van solidariteit en zorg voor het individu? Welke rol mag de culturele achtergrond spelen binnen de arts-patiëntrelatie? Wat is 'tolereren' of 'respecteren' en waar liggen de (maatschappelijke, professionele en persoonlijke) grenzen?

 

Meldt u zich voor 15 juli 2017 aan, dan ligt het boek ‘Avonturen in de mens’ als welkomstgeschenk klaar. De opleiding is geaccrediteerd met 24 accreditatiepunten.

 

Link naar folder over de opleiding

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Simone Naber
Onderwijscoördinator Ethiek in de Zorgsector,

 

Ethiek in de Huisartspraktijk
Simone.Naber@radboudumc.nl
T 024 36 13359

 

www.iqhealthcare.nl