EKC Vervolgcursus Geweldloze communicatie: drama op de werkvloer

 

Iedere professional krijgt van tijd tot tijd te maken met conflicten, met patiënten en/of collega’s. Hoe geef je jouw behoeften aan zonder daarmee de ander tegen je in het harnas te jagen? En hoe zorg je ervoor dat een ander naar je luistert en jij de ander echt kunt horen ondanks tijdsdruk of andere belemmerende factoren? Het communicatiemodel geweldloze communicatie biedt daarvoor een prachtig handvat. Het is toepasbaar in situaties met patiënten, collega’s en samenwerkingspartners.

Leerdoel

Na afronding van de cursus heb je

-          Kennis van de basisprincipes het model ‘Geweldloze communicatie’

-          Inzicht in de manier waarop je communiceert met anderen

-          Concrete leerpunten en voornemens die behulpzaam zijn bij effectieve communicatie, als huisarts en als EKC

-          Inzicht in de manier waarop je de communicatie in de toetsgroep -zo nodig- kunt verbeteren

Inhoud

In deze cursus wordt het theoretische model ‘Geweldloze communicatie’ toegelicht en invoelbaar gemaakt door de trainer met medewerking van een acteur. De sociaal psychologische principes die aan het model ten grondslag liggen worden behandeld, en je gaat aan de slag met het in praktijk brengen van het model door middel van het spelen van scènes. Situaties in de huisartspraktijk en de groepen waarin je functioneert, als huisarts en als EKC, vormen daarbij de context. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Hoe vermijd ik situaties waarin enkel en alleen met modder wordt gegooid?Hoe geef ik mijn eigen grenzen en behoeften aan zodat anderen die snappen en aanvaarden?

De cursus biedt een veilige ruimte om te oefenen en van ‘fouten’ te leren. En er zal ook veel gelachen worden!

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 225,- / Aios € 125,- / Niet-leden € 425,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068 of 06-55567969.

Programma

-          Je neemt kennis van het model van geweldloze communicatie

-          Je maakt je de basisprincipes van het model eigen doordat het invoelbaar wordt gemaakt (aan de hand van oefening en nabespreking)

-          Je gaat aan de slag met uit de hand gelopen situaties uit de praktijk: je ervaart spelenderwijs hoe het niet moet om vervolgens te ervaren hoe het model van geweldloze communicatie de communicatie kan bevorderen

-          Je gaat naar huis met handvatten die je kunt toepassen in je eigen situatie, als huisarts en als EKC

-          Voorafgaand aan de cursus wordt achtergrondliteratuur aangereikt.

Trainer(s)
Bijzonderheden

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.