Organisatie

 
Het bestuur van de huisartsenkring wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het LHV-bureau Oost-Nederland.

Het LHV-regiobureau Oost-Nederland ondersteunt het Kringbestuur De Gelderse Rivieren. In dit kantoor werken:

 

Jorg Arends

 

Jorg Arends is regiocoördinator. Hij is contactpersoon voor de volgende onderwerpen:

- Achterstandsfonds
- Contractering en bekostiging (Landelijk en regionaal)
- Huisartsentekort en arbeidsmarkt
- ICT
- Innovatie
- Regionalisering
- Regionale samenwerking en belangenbehartiging
- Zorgverzekeraars (Menzis, ENO en Zilveren Kruis)
- Krachtenbundeling, belangenbehartiging en imago

 

Cora ten Tusscher

Cora ten Tusscher is regionaal beleidsmedewerker. Zij is contactpersoon voor de volgende onderwerpen:

- Huisartsentekort en arbeidsmarkt
- GHOR/ROAZ
- Jaarplan/jaarverslag
- Kwaliteit; WDH-platform, Kwaliteitscommissie, Nascholing EKC, PAM
- Mentorschap
- Ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk
- Ouderenzorg
- Raamovereenkomst Voorbehouden Handelingen
- Regionale samenwerking en belangenbehartiging
- Spoedzorg en ANW
- Vooruitkijken en vernieuwen; hoe wil de huisarts dokteren
- Krachtenbundeling, belangenbehartiging en imago

 

Anita Rozema

Anita Rozema is regiosecretaresse. Zij is contactpersoon voor de volgende onderwerpen:

- Financiën Kring
- Organisatie kringbestuur en ledenraad
- PR en communicatie; Nieuwsbrief, Content website en HAweb
- Wagro De Gelderse Rivieren
- Vragen over het lidmaatschap, o.a. wisselen van kring