Vergaderdocumenten 2018

 
De Ledenraad huisartsenkring De Gelderse Rivieren is vrij toegankelijk voor elk lid van onze kring en ieder lid heeft individueel stemrecht. Leden kunnen zich door elk ander lid schriftelijk laten vertegenwoordigen. Het blijkt dat voornamelijk de HGV’ers de Ledenraad bezoeken en stemmen namens hun eigen hagro. Ook waarnemers, hidha’s en haio’s zijn op deze vergadering van harte welkom.

Vergaderstukken kringledenraad d.d. 6 december 2018
Agenda kringledenraad d.d. 6 december 2018
Jaarplan 2019
Begroting Huisartsenkring DGR 2019
Verslag kringledenraad d.d. 19 september 2018

Link naar vergaderstukken LHV-Ledenraad

Vergaderstukken kringledenraad d.d. 19 september 2018
- Agenda kringledenraad d.d. 19 september 2018
- Verslag kringledenraad d.d. 28 maart 2018

Link naar vergaderstukken LHV-Ledenraad

Vergaderstukken kringledenraad d.d. 28 maart 2018
- Agenda kringledenraad d.d. 28 maart 2018
- Concept jaarverslag 2017
- Financieel jaarverslag 2017
- Verslag kringledenraad d.d. 31 januari 2018

De stukken voor de LHV Ledenraad zijn vanaf 20 maart a.s. beschikbaar en kunt u lezen door onderstaande link te volgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, dan ontvangen we uw reactie graag per mail (huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl) of via de HAweb groep "Leden Huisartsenkring De Gelderse Rivieren".

Link naar vergaderstukken LHV 

Vergaderstukken kringledenraad d.d. 31 januari 2018
- Agenda kringledenraad d.d. 31 januari 2018
- Verslag kringledenraad 6 december 2017

De stukken voor de LHV Ledenraad zijn vanaf 19 januari a.s. beschikbaar en kunt u lezen door onderstaande link te volgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, dan ontvangen we uw reactie graag per mail (huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl) of via de HAweb groep "Leden Huisartsenkring De Gelderse Rivieren".

Link naar vergaderstukken LHV-Ledenraad

Hieronder treft u de vergaderstukken van de LHV-Ledenraad ook aan:

Oplegnotitie actualisering standpunt huisartsenzorg in ANW
Concept Standpunt Huisartsenzorg in ANW

Oplegnotitie notitie taken en functies kringen 
Herziene rapportage taken en functies kringen
Overzicht kringen ledenaantallen en begrotingen
Discussienota vervolg en implementatie