Vergaderdocumenten 2019

 
Op deze pagina treft u de vergaderstukken aan voor de ledenraadvergaderingen van Huisartsenkring De Gelderse Rivieren in 2019.

Ledenraad Huisartsenkring De Gelderse Rivieren 19 december 2019 bij Huisartsen Gelderse Vallei.

1.   Agenda
2.   Uitnodiging EKC-programma "Een andere kijk op uw toetsgroep start vanuit wat er wèl wil”
3a. Begroting 2020
3b. Voorstel kringcontributie 2020
3c. Jaarplan 2020
4.   Verslag kringledenraad d.d. 18 september 2019

Ledenraad huisartsenkring De Gelderse Rivieren d.d. 18 september 2019 bij Huisartsen Gelderse Vallei, Pascalstraat 15 in Ede.

Agenda 18 september 2019

Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018

Kort verslag 12 juni 2019

Presentatie Kringledenraad 18 september 2019

Stukken LHV-Ledenraad
Notitie Move
Notitie VIBE
Update standpunt Supervisie

Themabijeenkomst ANW en Ledenraad Huisartsenkring De Gelderse Rivieren d.d. 12 juni 2019 vanaf 20.15 uur bij Onze Huisartsen, Florijnweg 4 in Velp. 

1. Agenda 12 juni 2019
2. Notulen Ledenraad 10 april 2019

De themabijeenkomst staat in het teken van ANW. Dit is op het moment een belangrijk onderwerp op de agenda, waar regionaal en landelijk al veel mee gedaan wordt. Op deze avond willen we een stapje verder komen en is de centrale vraag: waar willen we in de toekomst naar toe rond ANW en kunnen we hierover tot consensus en samenwerking komen?’ 

Drie kaderhuisartsen ANW uit onze regio komen vertellen hoe zij nu de ANW problematiek in hun regio aanpakken en welke pilots er nu lopen. Daarna gaan we samen in de vorm van een debat de problematiek vanuit de verschillende hoeken bespreken.  

Als kring zien we graag dat huisartsen samenwerking opzoeken. Hoe goed weten wij als collega’s eigenlijk van elkaar wat de ander drijft? Leila Hopman-Benkaddour en Claire van den Brink-Crans begeleiden deze bijeenkomst. Ga samen met ons op zoektocht naar een toekomst die we allemaal wensen.  

We vragen u tijdens deze avond om u op een actieve manier te verplaatsen in elkaars standpunten. We werken samen met Onze Huisartsen, Huisartsen Gelderse Vallei en CHV Gelders Rivierenland aan deze bijeenkomst. We zien uit naar een enerverende avond en ontmoeten u graag de 12e juni! Deze vindt plaats bij Onze Huisartsen, Florijnweg 4 te Velp.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst vindt vanaf 20.15 uur een korte kringledenraad plaats. U kunt u aanmelden door een mail te sturen aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl

 

Ledenraad Huisartsenkring De Gelderse Rivieren d.d. 10 april 2019 
1. Agenda 10 april 2019
2. Verslag ledenraad 6 februari 2019 

De volgende documenten kunt u gebruiken voor het ophalen van de mening van uw hagro;