Vergaderdocumenten 2021

 
Op deze pagina treft u de vergaderstukken aan voor de ledenraadvergaderingen van Huisartsenkring De Gelderse Rivieren in 2021.

De eerstvolgende kringledenraad zal plaatsvinden op woensdag 24 november a.s. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Wilt u deelnemen aan deze vergadering, stuur dan een e-mail aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl, dan ontvangt u een link naar de teamsvergadering

Agenda en vergaderstukken digitale kringledenraad d.d. 24 november 2021. Wilt u deelnemen aan deze vergadering, stuur dan een e-mail aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl dan ontvangt u een link naar de teamsvergadering. 

Agendapunt 1: Agenda kringledenraad 24 november 2021
Agendapunt 2: Notitie LHV inzake MOVE-IT en statutenwijziging
Agendapunt 3B:
1. Jaarplan 2021 - 2022 
2. Begroting 2022
Agendapunt 5: Verslag kringledenraad 22 september 2021

Link naar overige vergaderstukken LHV-Ledenraad

 

 

Agenda en vergaderstukken digitale kringledenraad d.d. 22 september 2021

Agendapunt 1: Agenda kringledenraad 22 september 2021
Agendapunt 2:

a. Notitie inzake Vaccinatiestrategie Najar en evaluatie coronacrisis en vaccinatie en notitie inzake uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie
b. MOVE-IT

Agendapunt 5: Verslag ledenraad d.d. 19 mei 2021

Link naar vergaderstukken LHV-Ledenraad

Agenda en vergaderstukken digitale kringledenraad d.d. 19 mei 2020. Wilt u deelnemen aan deze vergadering, stuur dan een e-mail aan huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl dan ontvangt u een link naar de teamsvergadering. 

1.     Agenda kringledenraad d.d. 19 mei 2021
2.b. LHV-Ledenraad: MOVE
2.c. LHV-Ledenraad: Financieel Jaarverslag LHV (link naar HAweb van de Kring)
3.a. Financieel jaarverslag Kring (volgt)
5.    Verslag Kringledenraad 3 maart 2021

 

 

 

 

 

Agenda en vergaderstukken digitale Kringledenraad d.d. 3 maart 2021

1.    Agenda kringledenraad d.d. 3 maart a.s.
3.b. MOVE; modernisering vereniging
3.c. CAO Huisartsenzorg 2021
4.a. Jaarverslag 2020
6.    Verslag LHV-Ledenraad 18 november 2021 

Hierbij treft u de presentatie aan van de ledenraad van 3 maart jl. 

Presentatie Kringledenraad d.d. 3 maart 2021

Wilt u een link naar deze vergadering ontvangen, stuur dan een e-mail aan Huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl