Vergaderdocumenten 2017

 
De Ledenraad huisartsenkring De Gelderse Rivieren is vrij toegankelijk voor elk lid van onze kring en ieder lid heeft individueel stemrecht. Leden kunnen zich door elk ander lid schriftelijk laten vertegenwoordigen. Het blijkt dat voornamelijk de HGV’ers de Ledenraad bezoeken en stemmen namens hun eigen hagro. Ook waarnemers, hidha’s en haio’s zijn op deze vergadering van harte welkom.

Kringledenraad 6 december 2017
Agenda kringledenraad 6 december 2017
Uitkomsten Enquete GGZ in de regio
CV Leila Hopman
CV Claire Crans
Begroting 2018 Huisartsenkring De Gelderse Rivieren
Begroting 2018 LHV
Jaarplan LHV 2018
Notitie taken en functies kringen
Verslag LHV-Ledenraad 1 november 2017

 

Kringledenraad 1 november 2017
Let op!
Het is een korte ledenraad i.v.m. de themasessie (kleine innovaties), Locatie: De verzameling,  Brouwerslaan 1a, Westervoort. Inschrijven voor de themasessie is nog mogelijk! Link naar meer informatie.

Agenda kringledenraad d.d. 1 november 2017
Verslag ledenraad 20 september 2017

Stukken LHV-Ledenraad
- Notitie Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden
- Kwaliteitsbeleid huisartsenzorg in transitie
- Link naar overige stukken LHV-Ledenraad

U kunt ook reageren op de LHV-Ledenraad stukken via de HAweb groep "Leden Huisartsenkring De Gelderse Rivieren" of via e-mail: huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl

 

Kringledenraad d.d. 20 september 2017 Let op! Locatie: Hotel van Balveren, Voorstraat 8, 4054 MX Echteld
Agenda kringledenraad d.d. 20 september 2017
Overzicht ELV-bedden in de regio (bijlage volgt)
Opleg notitie Concept visie NHG huisartsenzorg voor ouderen
- bijlage 1
- bijlage 2
- bijlage 3

Verslag ledenraadvergadering 14 juni 2017 

Link naar vergaderstukken LHV

Kringledenraad d.d. 14 juni 2017
Agenda kringledenraad d.d. 14 juni 2017
Jaarrekening 2017, verkorte versie
Verslag kringledenraad 29 maart 2017

Kringledenraad d.d. 29 maart 2017 Let op! Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Personeelsrestaurant
Agenda kringledenraad d.d. 29 maart 2017
Verslag kringledenraad d.d. 1 februari 2017

Link naar vergaderstukken LHV (beschikbaar vanaf donderdag 16 maart 2017)

Kringledenraad d.d. 1 februari 2017
Agenda kringledenraad d.d. 1 februari 2017
Verslag kringledenraad d.d. 7 december 2016

LInk naar Visie Ouderenzorg NHG