Wagro

 
Wagro De Gelderse Rivieren is in september 2012 opgericht. De Wagro is een netwerk van niet gevestigde huisartsen in het gebied van Huisartsenkring de Gelderse Rivieren en wordt ondersteund door het LHV-Bureau Oost-Nederland. Sinds 1 januari 2014 is de Wagro officieel een commissie van de Huisartsenkring De Gelderse Rivieren. De Wagro functioneert onafhankelijk met korte lijnen naar de Kring en LHV-Wadi.

Missie

Vertegenwoordigen van niet-gevestigde huisartsen naar buiten, bevorderen onderlinge contacten, zorgen voor relevante nascholing.

Visie

Wagro De Gelderse Rivieren wil zich profileren als het gezicht van de niet-gevestigde huisartsen in de regio. Dit krijgt vorm door op te treden als betrouwbare gesprekspartner en vertegenwoordiger in gesprekken met diverse organisaties, zoals huisartsenposten, kringbestuur, opleidingsinstituten e.d.
Verder is een belangrijke functie het creëren van een platform om in een veilige omgeving ervaringen uit te wisselen en zo een netwerk op te bouwen van waarnemers. Om niet-gevestigden verder te ondersteunen organiseert de wagro betaalbare en geaccrediteerde nascholing en intervisie.

Doelen

  • Bieden van een platform voor waarnemers/HIDHA's met mogelijkheden om te netwerken.
  • Organiseren van geaccrediteerde nascholing, waaronder FTO's en intervisie.
  • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging naar huisartsenorganisaties zoals Kring, Huisartsenposten, WADI, LOVAH

Werkgebied

Het gebied van deze Wagro beslaat het gebied Arnhem e.o., De Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland. In dit gebied vallen de huisartsenposten CHRA (Arnhem-Zuid/Velp/Zevenaar), HAP De Gelderse Vallei (Ede) en HAP Tiel (Tiel). In dit uitgestrekte gebied zijn veel waarnemende huisartsen en niet-gevestigden werkzaam, waarvoor wij graag de belangen willen behartigen.

Presentatie voorstellen Wagro De Gelderse Rivieren

Wat is de wagro?